TILMELD NYHEDSBREV

GREEN LAB med 15 mio. fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen
Nyt green lab for belysning og bæredygtig energi bliver en realitet; DTU Fotonik og Albertslund Kommune er gået sammen om at etablere et green lab bestående af et teknisk lab, et 3D-visualiserings lab og et living lab. Med de nye labs vil danske SMV’er få langt bedre vilkår for at teste og udvikle produkter, ligesom kommuner og andre købere både får mulighed for at inddrage beslutningstagere og interessenter tidligt i et udviklingsforløb såvel som uvildige vurderinger af kvalitet og funktion. Flemming og Ida har stået for udarbejdelse af ansøgningen i samarbejde med professor Paul Michael Petersen, DTU, og ser frem til fortsat involvering i udviklingen af fremtidens lys.

By Land Lys – visioner og økonomi for fremtidens lys i kommuner
Gennem oplæg og paneldebatter retter danske og internationale eksperter spotlyset mod de store udfordringer og muligheder, der er for lys i fremtiden. Intelligent og interaktivt lys i byrummet, energirigtig vejbelysning, lysøkonomi og teknologivalg, og ikke mindst skabelsen af det intelligente lysmarked gennem strategiske samarbejder mellem kommuner og erhvervsliv. Konferencen henvender sig til kommuner, boligselskaber, virksomheder, rådgivere og forskningsinstitutioner, og man kan bl.a. møde minister for klima, energi og bygninger Martin Lidegaard, og forfatter og samfundsdebattør Tor Nørretranders. Kultur & Kommunikation står for målrettet matchmaking på tværs af værdikæden, og vi glæder os allerede. Tid og sted: 31. oktober kl. 13 til 1. november 2012 kl. 15.30 i MusikTeatret i Albertslund - du kan læse mere og tilmelde dig ved at klikke på linket i overskriften

European Lighting Cluster Alliance, ELCA
Innovationsnetværket Dansk Lys har taget initiativ til at oprette det europæiske cluster-samarbejde ELCA. ELCA omfatter netværk og videnscentre fra 10 europæiske lande, og samarbejdet bliver for alvor skudt i gang på executive committee mødet i Padua, Italien, fra d. 10.-12. oktober. Med EU kommissionens udpegelse af teknologiområdet fotonik som en Key Enabling Technology, der bliver afgørende for de europæiske industriers konkurrenceevne, byder fremtiden på talrige muligheder for projekter og videndeling på tværs af de europæiske grænser. Flemming er valgt som præsident for netværket, som har fået sekretariat hos Gate21 i Albertslund. Forsknings- og Innovationsstyrelsen støtter det videre arbejde med udviklingen af netværket.

Bedre Livelyd i Praksis?
Den 5. juli søger Netværk for Dansk Lydteknologi og Roskilde Festival Backstage sammen med en række specialister og fagfolk at afklare dette spørgsmål.

Bedre Livelyd i Praksis byder bl.a. på indlæg fra Jan Voetmann, DELTA, som sætter spørgsmålstegn ved definitionen af god lyd, og Carsten borg, Oticon, som kommer med konkret viden om lydkvalitet og målemetoder.
Efter disse oplæg går turen bag scenerne på Orange Scene, Odeon og Arena, hvor nogle af Danmarks mest erfarne lydteknikere bl.a. vil fortælle om, hvordan man har arbejdet med design og opstilling for at få lydanlæggene til at yde optimalt.
Læs mere og tilmeld dig her på Roskilde Backstage

Fremtidens Intelligente Lys på Roskilde Festival
D. 4. juli står Flemming for workshop om Fremtidens Intelligente Lys, hvor bl.a. Paul Michael Petersen, DTU Fotonik, og Allan Ruberg, ÅF Lighting, fortæller om banebrydende opdagelser, de nyeste trends og innovative lysdesign.
Bagefter går turen til Orange Scene, Odeon og Cosmopol, hvor nogle af Danmarks mest kompetente og erfarne lysteknikere fortæller om deres avancerede udstyr og teknologiske platforme med fokus på lyskvalitet og udvikling.
Læs mere og tilmeld dig her på Roskilde Backstage

European Lighting Cluster Alliance + Fête des Lumières, Lyon
I kraft af Flemmings virke som manager of international relations i Innovationsnetværket Dansk Lys deltog Flemming og Ida i Fête des Lumières i Lyon for at præsentere det nye internationale samarbejde European Lighting Cluster Alliance.
Formålet med alliancen er at skabe nye samarbejdsmuligheder på tværs af de europæiske lande for på den måde at styrke videndeling og innovation og dermed gøre de europæiske lyssektorer mere konkurrencedygtige på et globalt plan. 10 europæiske lande har allerede meldt sig under fanerne, og næste års arbejde sættes i gang i Bruxelles, hvor Flemming skal holde møder med flere af EU kommissionens generaldirektorater.
Hvis du vil vide mere om ELCA-initiativet, er du velkommen til at kontakte flemming: flemming@kulkom.dk

Franske lysdesignere på besøg
Innovationsnetværket Dansk Lys har skudt det internationale samarbejde European Lighting Cluster Alliance i gang med en tværkulturel udfordring: Copenhagen Lighting Challenge. Fem franske lysdesignere er hver især teamet op med fem danske lysdesignere - de skal sammen give bud på nye belysningsløsninger på hhv. Christianshavns Torv og Mozarts Plads. Arbejdet er i fuld gang, og de bedste forslag forventes kåret i februar 2012 af blandt andre Københavns Stadsarkitekt Tina Saaby og arkitekt Helle Juul. Flemming har har faciliteret det dansk-franske samarbejde - du kan læse mere om det ved at klikke på overskriften eller kontakte flemming: flemming@kulkom.dk.

Lys på fremtidens hospitaler
I samarbejde med Statens Byggeforskningsinstitut og DTU Fotonik arrangerede Kultur & Kommunikation konference og workshop om lys på fremtidens hospitaler.
I de kommende år skal over 40 milliarder kroner investeres i byggerierne og valg af belysning kan påvirke både arbejdsmiljø og indlæggelsestid.
D. 22. november blev repræsentanter for både forskning og virksomheder såvel som sundhedssektoren og det politiske system derfor inviteret til hotel Bella Sky, hvor de udover en række inspirerende oplæg fik mulighed for at skabe grundlaget for fremtidige projekter i mindre grupper på tværs af værdikæden. Du kan læse mere om programmet og oplægsholderne ved at klikke på overskriften.

Kulkom i Kalundborg
Flemming & Ida var i efteråret i Kalundborg, hvor de faciliterede udviklingen af Kommunens kommende kultur- og fritidspolitik sammen med en engageret projektgruppe. Målet var at professionalisere og opkvalificere vision, mission og praksis - dagen bød på både inspirationsoplæg, idéudvikling, prioriteringsøvelser og formulering af grundlaget for projektgruppens videre arbejde.
Er du interesseret i at høre mere om facilitering, er du velkommen til at kontakte Flemming: flemming@kulkom.dk

Kultur & Kommunikation er et sted med arbejdsglæde!
I indstikket Arbejdsliv satte Politiken i starten af oktober fokus på arbejdsglæde. Vores partner Kirsten blev interviewet som case for gruppen med størst arbejdsglæde: de selvstændige. Kirsten kunne bekræfte, at livet som selvstændig er både givende og udfordrende. Vi håber, at vores samarbejdspartnere og kunder også oplever Kultur & Kommunikation som givende og udfordrende på den gode måde. Læs interviewet med Kirsten ved at klikke på overskriften.

KulKom tilbereder årets innovationsmenu på Roskilde Festival

Hvordan kan scenebelysning gøres energieffektiv? Kan Danmark blive stedet, hvor vi udvikler nye standarder for Live PA-lyd? Hvilke materialer kan i fremtiden bidrage til at den udendørs event bliver endnu bedre?

Sammen med Roskilde Festival og udviklingschef Esben Danielsen søger Flemming Madsen at besvare disse spørgsmål på 3 workshops på dette års festival. Workshoppene har deltagelse fra virksomheder, designere, forskere og eksperter fra videncentre. Workshoppene faciliteres for innovationsnetværkene Dansk Lys og Innovationsnetværket Dansk Lydteknologi.

Se Årets Innovationsmenu her.

KulKom står centralt i endnu en stor fondsansøgning

Skt. Hans aften trykkede Kirsten M. Danielsen på knappen og indsendte på vegne af TEC – Teknisk Erhvervsskole Center – og Professionshøjskolen Metropol en ansøgning til EU Socialfond og Region Hovedstaden på et nyt storstilet uddannelsesprojekt Erhvervsrettet Uddannelseseksperimentarium med en samlet økonomisk ramme på 60 millioner kr.

En partnerkreds af de største uddannelsesinstitutioner i regionen går i projektet sammen om at udfordre de eksisterende rammer for erhvervsuddannelsernes struktur og indhold og afprøver nye veje gennem et væld af eksperimenter og tværgående samarbejder. Projektet er nytænkende, visionært og modigt.

Kirsten bistod med koordinering af projektudviklingen og var den gennemgående kraft i udformningen af selve projektansøgningen. Det bliver afgjort i løbet af efteråret, hvorvidt ansøgningen imødekommes.

Skriv til Kirsten for yderligere information.

Kinesere på besøg - KulKom faciliterer internationalisering

I uge 25 deltog 27 kinesiske repræsentanter fra det kinesiske Ministerium for Industri & Kommunikation, regional-regeringer samt - og ikke mindst - lydteknologiske virksomheder i et 5 dages langt besøg i Danmark.

KulKom tilrettelagde sammen med Udenrigsministeriet og Innovationscentret i Shanghai programmet på vegne af innovationsnetværket Dansk Lydteknologi. Delegationen besøgte blandt andet Brüel & Kjær, DPA Microphones, DTU, Alexandra Instituttet og Steinway Lyngdorf. GGEC, en af de største audiovirksomheder i Kina, kunne berette, at man vil oprette dansk F&U-afdeling i jylland (se artikel her).

KulKom intensiverer i øjeblikket sine internationale aktiviteter og har en række opgaver af global karakter.

Kontakt Flemming for yderligere information.

For 119 mio. kr. projektfinansiering de seneste år

Billedet af de kommende års finanslove tegner dystert; der skal skæres dybt i de store offentlige serviceområder. Det lader dog til, at udviklingsmidlerne i regeringens globaliserings-strategier og hjælpepakker, de regionale vækstfora og EU’s Fonde er intakte, hvilket gør det mere aktuelt end nogensinde at overveje, hvorvidt kommunen kan initiere udviklingsprojekter med finansiering udefra.

Vi fik lyst til at lave et regnestykke og se, hvor mange eksterne projektmidler Kultur & Kommunikation har skaffet til sine opdragsgivere gennem de seneste 2 år. Det blev til 119 mio. kr. hentet i statslige, regionale og europæiske støtteordninger og puljer.

Dansk Lys

– innovationsnetværk med kommunerne i central rolle

Vi står overfor et globalt teknologiskift drevet af udfasning af glødepæren. Alene i danske kommuner skal op imod 600.000 armaturer i byrummet udskiftes til nye, energieffektive løsninger. På opdrag af det regionale projekt LYSLYD, kortlagde vi sektoren, rekrutterede forskningsmiljøer og virksomheder. Sammen med DTU Elektro, Dansk Center for Lys, VELUX, Louis Poulsen, NRGI, AF Hansen & Henneberg m.fl. skaffede vi 28 mio. kr. i finansiering, heraf 14 mio. kr. fra statslige puljer. Kommunerne er centrale i projektet som innovative medskabere af fremtidens byrumsbelysning.

Læs mere her eller kontakt Flemming på tlf. 2612 2630 for nærmere oplysninger.

Next Generation - højtuddannede iværksættere og intraprenører

– Danmarks største innovationssamarbejde

De centrale partnere i projektet er Københavns Universitet, CBS og DTU, og dette samarbejde er i sig selv afgørende nyt. Kultur & Kommunikation bidrog til at skabe en kreativ ramme for såvel partnernes idéudvikling som samarbejdets første skridt.

Sammen med Forskning og Innovation ved KU udviklede vi projektet i detaljer og skrev ansøgningen, der førte til fonds- og regionsfinansiering inden for en samlet projektramme på 35 mio. kr.

Next Generation styrker væksten i regionen ved at modne de højtuddannede til at starte egen virksomhed og skabe vækst på grundlag af teoretisk viden. Midlerne er elite-undervisere inden for entrepreneurship education samt praktisk træning og sparringsforløb for studerende.

Læs mere her eller kontakt Kirsten på tlf. 2291 3868 for nærmere oplysninger.

Netværk for Dansk Lydteknologi
Dansk Lyd er i verdensklasse, og vi har en perlerække af virksomheder med succes på det globale marked: Bang & Olufsen, Brüel & Kjær, Oticon, WIDEX, GN Resound, TTC Electronic, DPA Microphones, G.R.A.S., Reson med mange flere. I 2006 analyserede vi sammen med DELTA sektorerne, og det gav i 2008 basis for sammen med DTU, en række forskningsmiljøer og 13 ledende virksomheder at stifte Netværk for Dansk Lydteknologi. Netværket har et budget på 28 mio.kr., som blev skaffet fra private virksomheder, forskningsinstitutioner samt Forsknings og Innovaitonsstyrelsen.

Læs mere her eller kontakt Flemming på tlf. 2612 2630 for nærmere oplysninger.

Innovationskraft på gymnasier i Region Hovedstaden for 27 mio. kr.
Kultur & Kommunikation bidrog fra starten til den strategiske udvikling af det treårige gymnasieprojekt om innovationskraft og entreprenørskab i Region Hovedstaden, skrev ansøgningen, og Kirsten fører nu projektet til dørs som projektudvikler.

Projektet kommer til at omfatte i alt 26 gymnasier, der skaber en ny gymnasiepædagogik, hvor eleverne lærer at sætte deres teoretiske viden i spil og skabe værdi for andre. Mere end 220 lærere bliver undervist i innovativ didaktik. Over 40 ledere får styrket deres innovationsledelse. 500 – 1.000 elever deltager i projekter, konkurrencer og aktiviteter. Regionens innovationskraft styrkes.

Det er stort og ambitiøst – og det virker!

Innovationskraft finansieres med 50 % fra EU Socialfond, 25 % fra Region Hovedstaden og 25 % fra gymnasierne selv.

Kontakt Kirsten på tlf. 2291 3868 for nærmere oplysninger.

Offentlig-Private Netværk og Projekter
Offentligt-private netværk og projekter er blevet et speciale for Kultur & Kommunikation. I de senere år har vi sammen med kunder opbygget og udviklet to innovationsnetværk, Dansk Lys og Dansk Lydteknologi, samt adskillige projekter byggende på samspillet mellem private virksomheder-forskningsinstitutioner & GTS-offentlige myndigheder, den såkaldte tripple-helix model.
Modellen anvendes når det gælder om at skabe udvikling og vækst samt fremme innovation og produktudvikling i både samfund og marked. Kulkoms netværk og projekter har tiltrukket offentlig og privat finansiering for mere end 100 mio kr.

Har du lyst til en drøftelse af jeres muligheder for at få del i innovationspuljer, FP7-opslag eller lignende, kontakt partner Flemming Madsen på telefon 2612 2630 eller mail flemming@kulkom.dk

Resursegrupper og udvikling af kreative erhverv i Helsingør Kommune
Helsingør Kommune deltager i projekt LYSLYD, et projekt, som er støttet af Vækstforum i Region Hovedstaden og Region Sjælland. Flemming har faciliteret erhvervsudviklingsdelen for hele projektet igennem næsten 2 år og rådgiver i den forbindelse kommunerne om strategier for tiltrækning og udvikling af kreative erhverv. I Helsingør er det udviklingsselskabet Vækst og Viden, som nyder godt af assistancen. Sammen med Pia Nissen, United-Creatives, faciliteres 5 resursegrupper indenfor: Life Science & Medico, 4H-kommunerne, Erhvervsturisme, ICT og Kultur/Attraktioner.

Energieffektiv Butiksbelysning
Steen & Strøm administrerer 18 indkøbscentre i Danmark, her i blandt nordens største, Fields. I centrene bruges der for 250 mio kr el årligt. Der er kommet knald på halogenlamperne overalt - og så skal der køles ned. Sammen med Dansk Center for Lys, Steen & Strøm, Philips, Fagerhult, DTU Informatik og flere butikskæder har Kultur & Kommunikation udviklet projektet 'implementerng af energieffektiv butiksbelysning i danske indkøbscentre.' PSO-midlerne under Dansk Energi / ELForsk er målet for ansøgningen.

Center for udvikling af Event og Oplevelse i Roskilde
Roskilde Festival har sammen med Roskilde Kommune, Danmarks Rockmuseum, den kommende Festival Højskole og RUC formuleret visionen om et center, som skal udvikle og skabe innovation indenfor alle felter af eventen: lys- og lydteknologier, medier, mobil og kommunikation, catering, udstyr, scene, ledelse og sikkerhed. Fysisk placeres centeret i en 3000 m2 stor hal på Musicongrunden - om sommeren er Roskilde Festival MEGA-Testlab. Læs mere her.

Regional Nordisk Platform for samarbejde
Politisk opmærksomhed, resurser og engagement flyttes i stigende grad til pan-europæiske og globale organisationer som EU, OECD m.fl - der er her, verdens problemer løses, også for flertallet af de nordiske lande. Men noget af det, som bliver afgørende for udviklingen af fremtidens nordiske samfund, er, at vi bliver i stand til at forene kræfterne i den offentlige sektor, det private erhvervsliv og det stærke civilsamfund samt ngo'er. Västra Götaland Regionen er Sveriges største arbejdsgiver med 52.000 ansatte og et kulturbudget på 1.5 mia SKR. Flemming koordinerer udviklingen af en Ny Nordisk Platform for samarbejdsprojekter på tværs af strukturer og sektorer for VGR. I samarbejdet deltager Nordisk Ministerråd, Region Midtjylland, Region Nordjylland, Trøndelag, Sør-Norge og Kreativ Metapol-projektet (Øresund). Næste møde i Århus d. 01. oktober, hvor Trevor Davies og Kulturby 2017-sekretariatet er værter.

Kulturen som værktøj
Kulturen skal være en integreret og aktiv del af samfundsudviklingen på Bornholm med særlig vægt på kreativitet og innovation. Flemming er derfor blevet inviteret til solskinsøen for at inspirere og facilitere udviklingsmødet, der omfatter både skabende og formidlende institutioner, foreninger og initiativer. I alt 50 medlemmer af rådene for kultur, kunst, idræt, børne-unge, folkeoplysning deltager i processen.

Proces: Medarbejdere som indretningsarkitekter
DTU Informatik får ny bygning, og den skal kunne mere end blot at skærme for vind og vejr; huset skal fremme innovation og samarbejde, fortælle og udvikle instituttets historie og identitet, og sidst men ikke mindst byde brugere og gæster velkommen. Men hvordan gøres dette bedst? Det får medarbejderne lov til at give deres bud på - kun råhus og grundplan ligger fast. Kirsten, Flemming og Karin Dam Nordlund faciliterer processen, hvor hverdagens vaner og rutiner sættes til side til fordel for deltagernes drømme og visioner.

Du kan læse mere om vores processer ved at klikke her.

Strategi for kulturnæringer i Trøndelag
Fylkeskommunerne Sør- og Nordtrøndelag har udarbejdet en fælles strategi for udvikling af kulturerhvervene. Flemming har assisteret flere gange i Trøndelag, ligesom Kultur & Kommunikation har været vært for 4 delegationer i 2008 og 2009. Flemming besøgte Trondheim i midten af december og ledede en 'læringsarena', som samlede 50 deltagere og aktører fra kulturliv, universitet, forskning og kulturlivet. Læs mere om læringsarenaen her eller om den kreative region Trøndelag på www.kreativetrondelag.no

Dansk Musik og Kulturskoleledere på ny kurs
Foreningen af danske musik og kulturskoleledere holdt årsmøde i Svendborg d. 5-6.11. Flemming havde i samarbejde med bestyrelsen designet processen og var mødeleder i to dage. Årsmødet drog samlet  til spillestedet HARDERS til koncert og dans torsdag aften og sluttede med generalforsamling fredag. Ulla Voss Gjesing, Silkeborg Kulturskole, blev genvalgt som formand. læs mere på www.dmkl.dk

Håndbog i Gode Processer
Show it don’t tell it! er mottoet for ”Procesfacilitator” - vores nye håndbog i gode processer. Den beskriver både den store proces fra processtart, hvor opgaven stilles, frem til projektets aflevering til opdraggiver, og den lille proces for det enkelte møde, workshoppen eller konferencen. ”Procesfacilitator” fungerer som et opslagsværk, hvor brugeren har mulighed for at gå direkte til de enkelte elementer og relevante øvelser. Samtidig kan bogen også læses fra start til slut som en kontinuerlig beskrivelse af den ideale proces. Kapitlerne er krydret med energizers og icebreakers, der kan være med til at skabe det rette forhold mellem lytten, dialog, refleksion og produktion i forløbet. Kultur & Kommunikation og OM Process står bag ”Procesfacilitator - Håndbog i gode processer”, der blev udgivet 3. november. Bogen koster 200,- ex moms og forsendelse, og den kan bestilles på info@procesfacilitator.dk, på tlf. 70 20 14 02 eller via hjemmesiden www.procesfacilitator.dk. Læs et uddrag af håndbogen her.

Evalueringsrapport i innovationskraft
Kultur & Kommunikation har udarbejdet en strategisk dokumentationsrapport og evaluering af partnerskabsprogrammet ”Innovationskraft i institutioner og virksomheder”, som blev indgået mellem HK, Dansk Erhverv og Undervisningsministeriet i 2007. Forløbet bestod af en række institutioner og virksomheder, der gennemgik en fælles innovationsproces for at gøre erfaringer og styrke innovative arbejdsmetoder og kompetencer i den daglige arbejdsgang, hos både ledere og medarbejdere. Kirsten var ledende partner på dokumentationsopgaven, hvor rapporten nu indgår som en erfaringsopsamling for fremtidige partnerskabsprogrammer og dokumentation for forløbene med kvalitative interview samt spørgeskemaundersøgelser.

Kirsten former fremtidens ledere
Personalestyrelsen har i samarbejde med 13 ministerområder et nyt uddannelsestilbud til potentielle ledere i støbeskeen. De har derfor inviteret en fokusgruppe, heriblandt Kirsten M. Danielsen og Claus Buhl, til at komme med ideer og input, der skal kvalitetssikre indhold og undervisningsformer i det nye uddannelsestilbud til potentielle ledere. ”Jeg håber, med min viden og baggrund, at kunne være med til at præge fremtidens uddannelsesforløb til ledere i staten. Det ville være fantastisk, hvis uddannelsen kommer til følge nogle af vores principper for gode processer”, siger Kirsten.

Eksportfremstød for dansk lydteknologi i NYC
Flemming stod i dagene 9-12 oktober i spidsen for en delegation på 8 virksomheder, forskningsinstitutioner og DR, som var på besøg i New York for at fremme eksport og knytte kontakter. Anledningen var den årlige Audio Engineering Society konference og trade show i verdens største konferencecenter, Jacob Javits Center. Læs mere på www.aes.org og på www.lydteknologi.dk. DPA Microphones, deltager på den danske fællesstand, modtog søndag aften en AES-Award for ’outstanding technical acchievement’ i kategorien mikrofoner. En stolt Morten Støve, direktør i DPA, kunne vende hjem fra AES med en masse kontakter og en lydteknologiens Oscar.

Lys og lydsektorerne i Region Hovedstaden og Region Sjælland
KK er ved at kortlægge virksomheder, arbejdspladser, omsætning samt forskning og uddannelser med tilknytning til lys og lydsektorerne. Vi undersøger aktørerne og deres syn på sektorernes styrker og muligheder, fremtidsudsigter med mere gennem interview og spørgeskemaer. Kortlægningen skal tilvejebringe en viden om markedet, forskning og uddannelse på området samt identificere styrker og barriere for Region Hovedstaden og Region Sjælland. Projektet ønsker et grundlag for at vurdere, om der er mulighed for at udvikle en kreativ klynge for lys og lydsektorerne. ProjektLysLyd er iværksat af K.I.T., Københavns Internationale Teater i samarbejde med 9 kommuner, By & Havn, arkitekterne Juul & Frost samt Wonderful Copenhagen med støtte fra Region Hovedstaden og EU's Socialfond.

Kirsten som moderator ved Inspiring Climate Education
Kirsten var moderator ved ICE09 - Inspiring Climate Education 2009, 12. – 14. oktober på Copenhagen Business School. Konferencen var international, den første af sin slags og arrangeret af Dansk Naturvidenskabsformidling og Undervisningsministeriet. Konferencen husede over 200 deltagere fra hele verden og foregik på engelsk med fokus på undervisning i klimaforandring. Kirsten modererede i plenum, introducerede workshops, master classes og andre aktiviteter samt faciliterede overrækkelse af deltagernes forslag til undervisningsminister Bertel Haarder. Selv siger Kirsten om udfordringen: ”Det var jo fantastisk at få lov til at facilitere så stor en begivenhed. Og så var det en unik oplevelse at give de mange deltagere fra hele verden en smagsprøve på, hvordan vi i Danmark kan gøre en international begivenhed til en levende, kreativ og reflekterende proces.”

Forskning og Innovation, Københavns Universitet
Region Hovedstadens Vækstforum havde i sin initiativplan 2, reserveret 36 mio kr. til projektet 'Højtuddannede studerende - næste generation af iværksættere'. Enheden Forskning og Innovation på KU bad Kultur & Kommunikation om at facilitere proces rned samarbejdspartnerne og skrive ansøgning, som var klar i slutningen af august. Pojektet blev bevilget som planlagt og er nu i gang med hjemsted på KU.

KULTUR & KOMMUNIKATION - Vesterbrogade 24B - 1750 København V - E-mail: info@kulkom.dk - Tlf.: 7020 1402 / 2612 2630 This website is visually powered by photographer Henrik Sørensen www.henriksorensen.dk