Vision og mission

Vision Vores mål er at bliver én af de offentlige og private organisationers foretrukne leverandører af visionære og værdiskabende udviklingsforløb.

Mission Vi skaber værdi for vores kunder gennem kreative og originale processer, som er basis for innovation og nytænkning af produkter, services og kommunikation, såvel over for medarbejdere som kunder.

Værdi Vores værdier er baseret på tre grundpiller:


Den vigtige dagsorden
Dagsorden og overskrift er vigtige elementer, når en proces sættes i gang.

Fanger du medarbejderne? Eller kunderne og samarbejdspartnerne?
Ofte har man kun opmærksomheden i kort tid, og der prioriteres benhårdt i en informations- og dagsordenfyldt verden.

Kultur & Kommunikation sætter og formidler en dagsorden, som fænger og engagerer. Gennem levende oplæg og velunderbygget dokumentation leverer vi både stof til eftertanke og benzin til bålet. 


Viden og partnerskaber
KK samarbejder med en række uddannelses- og forskningsinstitutioner, som er med til at sikre kunderne det bedste niveau, når det gælder 

input af forskningsbaseret viden til processen
tilrettelæggelse og gennemførelse af analyser, kortlægninger og undersøgelser
udarbejdelse af oplæg, notater og strategier

Se vores videnpartnere

Whitepapers
Kultur & Kommunikation har udarbejdet en række rapporter, analyser og ’whitepapers’, som indeholder værdifuld viden og analyse inden for et givet område af såvel lokal som global karakter.

Download vores materiale


KULTUR & KOMMUNIKATION - Vesterbrogade 24B - 1750 København V - E-mail: info@kulkom.dk - Tlf.: 7020 1402 / 2612 2630 This website is visually powered by photographer Henrik Sørensen www.henriksorensen.dk