Strategisk eftersyn af kulturinstitutionen eller attraktionen

Kultur & Kommunikation har udviklet strategisk eftersyn for at tage fat i de udfordringer, som institutioner med offentlig støtte kan nikke genkendende til:

Fra statsstøtte til vækstdriver
Kultur og Kommunikation tilbyder en afklarende proces, som placerer institutionen eller attraktionen som en vækstfaktor og strategisk partner i den kommunale politik.
Formålet er at flytte institutionen eller attraktionen fra at være tilskudsmodtagende til at bidrage til samfundets vækst og ikke mindst afstemme egne forventninger med omverdenens forventninger. Fra at forvalte kultur og fritid til at indgå som en aktiv samarbejdspartner med kommunen eller regionens andre aktører.

Det strategiske eftersyn afstemmer medarbejderens og ledelsens billeder af attraktionens position og udviklingsmuligheder med omverdenen. Eftersyn afklarer institutionens eget billede af sig selv og afklare vigtige nøglepersoners billede af og forventninger til institutionen. Vi arbejder også med at udvide institutionens netværk og supplerer med nødvendig viden om vækst, kreative kompetence og et globalt udsyn. Dette videngrundlag kvalificerer beslutninger om institutionens fremtidige strategi og aktiviteter.


Sådan gør vi

Vores proces indeholder:

Download produktblad om Strategisk eftersyn i Kulturinstitutionen


Strukturreformen er en god anledning
På kulturområdet overgår §15-museerne til kommunerne og de ikke-lovbestemte tilskud fra amterne vil allerede fra 01.01.07 i mange tilfælde blive overført til de nye kommuner. På teater- og orkesterområdet overtager Staten i langt de fleste tilfælde driften med kommunal medfinansiering.

Samtidig overgår ansvaret for erhvervsudvikling og iværksætteri til kommunerne. Disse strukturelle ændringer og de nye opgaver giver ofte anledning til at formulere nye strategier og handleplaner i kommunerne. I mange tilfælde bliver forvaltnings- og udvalgsstruktur også ændret.

Ud over forandringerne i kommunerne, så får vækstforum i de fem nye danske regioner ansvaret for erhvervsudviklingen og råderet over betydelige ressourcer, der skal anvendes til at skabe vækst.KULTUR & KOMMUNIKATION - Vesterbrogade 24B - 1750 København V - E-mail: info@kulkom.dk - Tlf.: 7020 1402 / 2612 2630 This website is visually powered by photographer Henrik Sørensen www.henriksorensen.dk