Procesdesign og mødeledelse

Vi skaber rammerne for innovation gennem et gennemtænkt procesdesign. Vi leder og sammensætter også møder, der både inspirerer og konkretiserer ideerne.  K&K tilbyder:

Som værktøjer til procesdesign og mødeledelse anvender vi:

Innovationsproces
Målet med vores processer er at skabe værdi og innovation ved at udvikle nye strategier. Derfor lader vi os inspirere af Blue Ocean Strategy. Processen udmønter sig i konkrete mål og strategier, der kan implementeres direkte i virksomheden eller organisationen.
I innovationsprocesser hjælper vi deltagerne til at udvikle fremtidsscenarier, som kvalificerer beslutninger ved at favne det mulige og samtidig tage højde for det uforudsigelige.
Deltagerne hjælpes til at se nye mål og sammenhænge med udgangspunkt i et allerede etableret handlingsmønster og værdigrundlag.


Visions- og strategiproces
Uanset typen af organisation er de globale megatrends helt afgørende faktorer, når der arbejdes med strategier. Vi tilbyder en grundlæggende og inspirerende præsentation af aktuelle trends og viden. Disse bearbejdes efterfølgende af deltagerne gennem fremtidsscenarier.
Scenarierne er altid forankrede i data, analyse og konkrete cases, hvilket gør scenarierne troværdige og direkte anvendelige.

Længerevarende udviklingsprocesser
Kultur og Kommunikation arbejder også med længerevarende udviklingsprocesser for regioner, kommuner og specifikke brancher etc.

Læs mere om vores længerevarende processer. 


KULTUR & KOMMUNIKATION - Vesterbrogade 24B - 1750 København V - E-mail: info@kulkom.dk - Tlf.: 7020 1402 / 2612 2630 This website is visually powered by photographer Henrik Sørensen www.henriksorensen.dk