Planstrategi og udvikling


Kultur & Kommunikation har sammen med Forskningscenter Risø udviklet en proces, som kan anvendes i planstrategier og kommunale udviklingsprocesser. Metoden kombinerer en borgerinddragende proces med databaserede fremsynsmetoder og anvendelse af fremtidsscenarier.

Fremsyn i kommunens planstrategi

Fremsyn kan anvendes i planstrategier og kommunale udviklingsprocesser. Metoden giver et solidt grundlag for at udarbejde visioner og vedtage strategier.
Som del af Fremsynet tilbyder K&K at udarbejde visionsoplæg til kommunen på baggrund af en SWOT-analyse af kommunens kritiske ressourcer. I processen med videnindsamling inddrages både nøgletal og kvalitative udsagn. Denne sammensætning af data giver forskellige perspektiver på kommunen og oplevelsen af den.
Analysen identificerer de områder, hvor kommunen statistisk set skiller sig ud i forhold til den regionale omverden og Danmark som helhed. Vi omdanner videngrundlaget til kreative præsentationer, som giver et solidt grundlag for at udarbejde visioner og træffe beslutninger.
Vores arbejdsform bygger på mange års erfaring, hvor involvering og ejerskab er grundpillerne, så udviklingsarbejdet ikke ender som endnu en god rapport på hylden. Projektarbejdet tilfører enzymer udefra, giver kreative løsninger og skaber nytænkning og innovation hos institutioner og i virksomhederne.

Sådan gør vi

Se en konkret case

Download produktblad

Download Metodenotat


KULTUR & KOMMUNIKATION - Vesterbrogade 24B - 1750 København V - E-mail: info@kulkom.dk - Tlf.: 7020 1402 / 2612 2630 This website is visually powered by photographer Henrik Sørensen www.henriksorensen.dk