Netværk

Kultur og Kommunikation arbejder med netværk, fordi de skaber sammenhængskraft og innovation. Alle organisationer opbygger eller forvalter netværk – K&K kan hjælpe med at opbygge nye netværk eller forbedre de eksisterende. Vi tilbyder at etablere eller facilitere mange forskellige typer af netværk, som passer både opdragsgiver og netværksdeltagere.

Netværkets drivkraft
Hvis netværk skal skabe værdi og innovation er tillid, normer og sammenhængskraft vigtig. Det første spørgsmål, vi stiller, er: Hvordan skabe værdi for deltagerne?
Det betyder ofte, at man som facilitator må tilegne sig ny viden for at kunne forstå og skabe værdi mellem deltagerne.
Vi lægger også vægt på, at den henvendelse, vi retter til netværksdeltagerne, i første omgang målrettes deres behov.
Disse elementer, og en række andre, såsom den skarpe dagsorden, det flerdimensionelle netværk og læring som nøgleord – underviser vi i og anvender i praksis, når vi etablerer netværk i og omkring organisationer.

Facilitering
At lede et netværk hedder at facilitere. I udtrykket ligger der, at du som facilitator understøtter en gruppes proces, ved at tilføre nødvendig viden, at udfordre, at fordele opgaver samt ved at sørge for videndeling.
K&K faciliterer selv netværk og underviser også i netværksledelse.

Vi har god erfaring med etableringen af tre netværkstyper:

Fordelen ved disse netværk er, at ideer udvikles og udveksles men samtidig forankres i konkrete institutioner eller virksomheder. Derved sikres projekternes realiseringsmuligheder.

Fordelen ved disse netværk er, at vidensniveauet er højt, men at mødet mellem deltagernes viden skaber innovation og inspiration. Det  garanterer udvikling og anvendelighed.

Disse rådgivende netværk tilfører viden og kontakter til organisationen, og et advisoryboard kan understøtte beslutninger. Den ofte tværfaglige gruppe garanterer et højt niveau af videnudveksling og inspiration, som er målrettet organisationen.

Læs om konkrete cases


KULTUR & KOMMUNIKATION - Vesterbrogade 24B - 1750 København V - E-mail: info@kulkom.dk - Tlf.: 7020 1402 / 2612 2630 This website is visually powered by photographer Henrik Sørensen www.henriksorensen.dk