Bornholm case

Case

Nedenfor finder du en gennemgang af casen Bornholm i kultur- og oplevelsesøkonomien. En længerevarende proces, der tog udgangspunkt i en kommunes kreative potentiale. (Download hele rapporten). 

1. Bornholm i oplevelsesøkonomien. Hvad er fakta?

Kortlægning af oplevelsesøkonomien og dens betydning for beskæftigelse, nyetableringer og værditilvækst. Endvidere analyse af uddannelsesniveau samt muligheder i de oplagte brancher indenfor industri & fremstilling, primære erhverv, handel & service. Her får opdragsgiver et beslutningsgrundlag, som gør benchmark og sammenligning med andre analyser og kortlægninger mulig. Oplevelsesøkonomien svæver ikke længere i luften.
Kortlægningen er tilrettelagt sammen med og udført af Center for Regional- og turismeforskning.

2. Bornholm i kultur- og oplevelsesøkonomien. Strategirapport

På baggrund af fakta-analysen, involverende SWOT-strategiproces, samt analyse af de overordnede globale udviklingstendenser kommer vi med forslag til strategi for regionskommunen. Følgende elementer indgår i SWOT: interviews – midtvejsnotat – to workshops – borgermøde.
Denne rapport opsummerer fakta-rapportens hovedresultater, inddrager relevante globale trends og den kvalitative SWOT-analyse. Resultatet er en solidt underbygget, og kreativ strategi.

3-7. Projektforslag
På workshop nr. to i forløbet genererer vi idéer i en kreativ, faciliteret proces. Vi samler projektforslagene og prioriterer de bedste. Herefter sammensætter vi arbejdsgrupper, som på 4-6 møder (pr. gruppe) konkretiserer forslagene. Konsulenterne tilfører kreative ideer, oplæg og cases og fungerer som sekretærer for grupperne. I Bornholms tilfælde resulterede det i følgende forslag, som alle er forankrede i virksomheder, institutioner og/eller forvaltning.

3. Bornholms kreative potentiale

Dette projektforslag skal styrke bosætning og nyetablering i regionskommunen. Midlerne er en
indsats for at styrke de kreative virksomheder og rammebetingelser i form af kunstnere og
kreative mennesker. Midlerne er netværk, aktiviteter, videndeling og etablering af en kreativ
inkubator/ et innovationshus (kaldet FishFabrica) samt øget satsning på design.


4. Bornholmske DesignSmede

Innovation i industrien. Projekt for smede- og maskinvirksomheder på øen,
som udnytter de håndværksmæssige kompetencer og det voksende marked for
designede indretningsprodukter i metal. Strategien, som søger at skabe et helt nyt marked,
anvender metoder og grundlag fra Blue Ocean Strategi.

5. Tempelridderne på Bornholm

Dette projekt udnytter tidens store internationale opmærksomhed på tempelriddermyterne.
Ved at koble den globale Da Vinci-trend, med lokale myter på Bornholm og den danske film
’Tempelriddernes skat’, udvikler vi oplevelses- og familieturisme.

6. Bornholms kulturinstitutioner og attraktioner

Kulturinstitutioner og attraktioner er nogle af oplevelsesøkonomiens kreative rammebetingelser.
Udfordringen er at få dem bragt i spil som en del af erhvervs- og vækstpolitikken. Vi foreslår en
økonomisk analyse af betydningen, kompetenceudvikling af ledelse og medarbejdere samt
fremme af netværk mellem virksomhederne og institutionerne.

7. Innovative møder

Ved at flytte fokus fra rammer til indhold og proces sætter dette projektforslag fokus på
udviklingen af unikke tilbud til erhvervsturisme og MICE-marked. Kreative virksomheder,
videninstitutioner og attraktioner leverer indhold, proces og oplevelser til turisterhvervet.
KULTUR & KOMMUNIKATION - Vesterbrogade 24B - 1750 København V - E-mail: info@kulkom.dk - Tlf.: 7020 1402 / 2612 2630 This website is visually powered by photographer Henrik Sørensen www.henriksorensen.dk